Projekty Unijne Projekty Unijne Projekty Unijne
Projekty zrealizowane Projekty realizowane Przetargi

Data: 23.06.2017 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH DZIAŁANIA 3.2.1. POIR:

“POSZERZENIE OFERTY ASORTYMENTOWEJ PRZEDSIEBIORSTWA ORGANIKA CAR POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH”

zawiadomienie plik – pdf


Data: 23.06.2017 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH PODDZIAŁANIA II.3.1. INNOWACJE W MŚP w RPOWŁ na lata 2014-2020 :

„WDROŻENIE KOSMETYKÓW BODY CARE I PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH ORGANICZNYCH SUROWCÓW I NANOKOMPOZYTÓW”

zawiadomienie plik – pdf


Data: 28.04.2017 r
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
DOSTAWĘ ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO BUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 3.2.1. POIR:
“POSZERZENIE OFERTY ASORTYMENTOWEJ PRZEDSIEBIORSTWA ORGANIKA CAR POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH”
zapytanie ofertowe plik – pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest pod adresem internetowym – www

Data: 28.04.2017 r
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
DOSTAWĘ ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PODDZIAŁANIA II.3.1. INNOWACJE W MŚP w RPOWŁ na lata 2014-2020 :
„WDROŻENIE KOSMETYKÓW BODY CARE I PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH ORGANICZNYCH SUROWCÓW I NANOKOMPOZYTÓW”
Zapytanie ofertowe plik – pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest pod adresem internetowym – www

Data: 24.04.2017 r
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA wszczętego na podstawie zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na dostawę robót i materiałów budowlanych oraz maszyn i urządzeń do budowy zakładu produkcyjnego w ramach działania 3.2.1. POIR “poszerzenie oferty asortymentowej przedsiębiorstwa ORGANIKA CAR poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych” z dnia 26 stycznia 2017r. (dalej: zapytanie ofertowe).

Data: 24.04.2017 r
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA wszczętego na podstawie zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na dostawę robót i materiałów budowlanych oraz maszyn i urządzeń do realizacji inwestycji w ramach poddziałania II.3.1 innowacje w MŚP w RPOWŁ na lata 2014-2020 pt. „Wdrożenie kosmetyków body care i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem naturalnych organicznych surowców i nanokompozytów” z dnia 26 stycznia 2017r. (dalej: Zapytanie ofertowe).

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05/2015/B2B

DOTYCZY: zakupu sprzętu

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem procesu zbierania ofert związanych z realizacją zadań określonych we wniosku do programu 8.2, projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo: Zakłady Chemiczne Organika SA – Zamawiający Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” – Projekt

Załączniki: P06_2015 – zapytanie_oprogramowanie_backupu


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 06/2015/B2B

DOTYCZY: zakupu sprzętu

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem procesu zbierania ofert związanych z realizacją zadań określonych we wniosku do programu 8.2, projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo: Zakłady Chemiczne Organika SA – Zamawiający Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” – Projekt

Załączniki: P05_2015 – zapytanie_skanery_przenosne


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2015/B2B

DOTYCZY: zakupu sprzętu

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem procesu zbierania ofert związanych z realizacją zadań określonych we wniosku do programu 8.2, projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo: Zakłady Chemiczne Organika SA – Zamawiający Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” – Projekt

Załączniki:P04_2015 – zapytanie_skanery_kodow_kreskowych


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

DOTYCZY: zakupu sprzętu

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem procesu zbierania ofert związanych z realizacją zadań określonych we wniosku do programu 8.2, projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo: Zakłady Chemiczne Organika SA – Zamawiający Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” – Projekt

Załączniki:P03_2015 – zapytanie_serwer


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2015/B2B

DOTYCZY: zakupu sprzętu

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem procesu zbierania ofert związanych z realizacją zadań określonych we wniosku do programu 8.2, projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo: Zakłady Chemiczne Organika SA – Zamawiający Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” – Projekt

Załączniki:P02_2015 – zapytanie_urządzenie_wielofunkcyjne


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2015/B2B

DOTYCZY: zakupu sprzętu

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem procesu zbierania ofert związanych z realizacją zadań określonych we wniosku do programu 8.2, projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo: Zakłady Chemiczne Organika SA – Zamawiający Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” – Projekt

Załączniki:P01_2015 – zapytanie_UPSy


ZAPYTANIE KONKURSOWE nr 01/2014/POIG z dnia 28 lipca 2014 r.

Opublikowano: piątek, 01, sierpień 2014 13:44
Projekt „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Organika-CAR SA” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE KONKURSOWE nr 01/2014/POIG z dnia 28 lipca 2014 r.

NA REALIZACJĘ USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

„WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W FIRMIE ORGANIKA-CAR S.A.”

WND-POIG.06.01.00-10-032/13

CPV:

73220000-0 – usługi doradcze w zakresie rozwoju

79411100-9 – usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Zapytanie konkursowe ogłaszane jest przez:

Organika-CAR SA

Ul. Teofilowska 54/56

91-203 Łódź

Opublikowane zostaje:

– na stronie www.organika.com.pl

– wysłane do trzech potencjalnych wykonawców

Więcej szczegółów w załączeniu
Załączniki:zapytanie_realizacja usług – Kazachstan,Rosja


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2014/POIG

DOTYCZY:

63600000-5 – usługi logistyczne

79997000-9 – usługi organizowania podróży służbowych

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu:

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Firmie Organika-CAR S.A.” nr. WND-POIG.06.01.00-10-032/13 realizowanego w ramach programu „Paszport do Eksportu”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup usług w ramach Działania 6.1 etap II PO IG 2007 – 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo:

Organika-CAR SA – Zamawiający

Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Organika-CAR S.A. WND.POIG.06.01.00-10-032/13 – Projekt

Więcej szczegółów w załączeniu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 032014POIG