Produkty


Preparaty dla domu i ogrodu

Instalacje grzewcze, solarne, klimatyzacyjne

Glixoterm Eko

Zastosowanie:


Produkt wielosezonowy przeznaczony do wypełniania instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, pomp ciepła. Może być stosowany w instalacjach przemysłowych, spożywczych, mieszkalnych, rolniczych i hodowlanych. Przeznaczony jest do instalacji zarówno jedno-, jak i dwufunkcyjnych (realizujących funkcje ciepłej wody użytkowej). Glixoterm EKO jest mieszaniną glikolu propylenowego z dodatkiem inhibitorów korozji. Posiada Rekomendację Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Atest PZH
Dostępne wersje produktu: – 150C, -200C, -250C, -300C, -350C, koncentrat.

Dostępne pojemności:


W zależności od wersji produktu – kanistry 4L, 21 kg, 30 kg, beczki 100, 200 kg, paletopojemniki 1000 kg, cysterny

Specyfikacja


Napełnianie instalacji Glixotermem i Glixotermem Eko

 • Układy grzewcze grawitacyjne należy napełniać wcześniej przygotowanym roztworem, w układach z wymuszonym obiegiem można mieszać koncentrat z wodą w samej instalacji.
 • W najniższym punkcie instalacji powinien być zainstalowany filtr -odstojnik.
 • W najwyższym punkcie instalacji powinien być zainstalowany zawór odpowietrzający, również dla zabezpieczenia przed dostępem powietrza do instalacji.
 • Przed napełnieniem należy wypłukać z instalacji wszelkie zanieczyszczenia. Obecne w instalacji złogi po wcześniejszym okresie użytkowania instalacji powinny być wypłukane przez specjalnie do tego przeznaczone preparaty, zgodnie z zaleceniami ich producentów lub czystą wodą wodociągową.
  ostatecznym przepłukaniu instalacji należy zalać ją eksploatacyjnym roztworem Glixotermu lub Glixoterm EKO.
 • Powietrze musi być usunięte z instalacji po aplikacji płynu. Odpowietrzanie układu należy powtarzać.
 • Po mniej-więcej dwóch tygodniach od uruchomienia instalacji należy dokonać przeglądu filtra (w razie potrzeby oczyścić filtr).
 • Straty wynikające z odparowania wody należy uzupełniać wodą. Straty wynikające z wycieków należy uzupełniać roztworem płynu.
glixoterm eko
zobacz w sklepie

Opis:


 • Skutecznie zabezpiecza układy przed zamarzaniem i przegrzaniem
 • Chroni instalacje grzewcze przed rozsadzeniem w czasie przerw w ogrzewaniu
 • Zabezpiecza układy przed korozją
 • Obniża temperaturę zamarzania czynnika grzewczego
 • Jest czynnikiem przenoszącym ciepło
 • Zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego
 • Wydłuża okres bezawaryjnej pracy instalacji
 • Może być stosowany w instalacjach wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów: stali, żeliwa,
 • Aluminium, miedzi, mosiądzu
 • Płyn jest kompatybilny z typowymi elastomerami i tworzywami sztucznymi
 • Chroni układ przed rozwojem flory bakteryjnej
 • Glixoterm EKO jest niepalny
 • Biorozkładalność Glixotermu EKO jest większa niż 70 %
 • Nie zawiera azotynów, fosforanów ani amin

Sposób użycia:


Oferowany jest zarówno w postaci gotowej do użycia, jak i w formie koncentratu.
Koncentrat przed zastosowaniem należy rozcieńczyć wodą odpowiednio do wybranego stopnia ochrony przed zamarznięciem, według poniższej tabeli. Do rozcieńczenia najlepiej używać wody destylowanej lub czystej wody wodociągowej.

Temperatura zamarzania
( 0°C )
Sposób rozcieńczania
Ilość GLIXOTERMU EKO KONC [ml],
gęstość: 1,062 – 1,115 [g/ml]
Ilość wody (ml)
– 10250750
– 15350650
– 18390610
-23440560
– 33515485
– 43590410

Uwaga: Nie zaleca się rozcieńczeń poniżej 20 % wagowych koncentratu

downloadSprawdź właściwości

fizyko-chemiczne

Inne produktyGlixoterm

Glixoterm jest mieszaniną glikolu etylenowego z dodatkiem inhibitorów korozji i innych środków uszlachetniających przeznaczoną do wykorzystania w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i w pompach ciepła.
Posiada:
– Rekomendację Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej
– Atest PZH

 • skutecznie zabezpiecza układ przed zamarzaniem i przegrzaniem,
 • zabezpiecza układ przed korozją,
 • obniża temperaturę zamarzania czynnika grzewczego,
 • chroni instalacje przed rozsadzeniem w czasie przerw w ogrzewaniu,
 • chroni instalacje przed rozwojem flory bakteryjnej,
 • zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego,
 • wydłuża okres bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej,
 • Może być stosowany w instalacjach wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów: stali, żeliwa,
 • aluminium, miedzi, mosiądzu,
 • nie zawiera azotynów, fosforanów ani amin,
 • jest kompatybilny z typowymi elastomerami i tworzywami sztucznymi.