We wszystkich spółkach w ramach Grupy Kapitałowej Organika wierzymy,
że ludzie są Naszym największym potencjałem,

a dzięki ich zangażowaniu, pasji i umiejętności odnosimy sukcesy na wszystkich polach naszej działalności.


Proces rekrutacji:


icon.rekrutacjaRekrutacja kandydatów

 • Publikacja ogłoszenia na stronie internetowej firmy oraz portalach pracy.
 • Kandydaci aplikują do nas po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go drogą mailową.

icon.selekcjaI etap selekcji

 • Rekruter wraz z przedstawicielem wybranego działu weryfikuje nadesłane dokumenty aplikacyjne oraz CV zawarte w naszej bazie pod kątem wymagań formalnych na danych stanowisku (wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności i kwalifikacji).
 • Kandydaci najbardziej odpowiadający naszym wymaganiom formalnym, oczekiwaniom, wyzwaniom, zadaniom zostają zaproszeni na pierwszą rozmowę rekrutacyjną (zaproszenie zostaje wysłane również drogą mailową z adresem i listą osób uczestniczących w spotkaniu).

icon.rozmowaI rozmowa rekrutacyjna

 • W trakcie rozmowy oceniamy kompetencje niezbędne do objęcia proponowanego stanowiska pracy. W trakcie rozmowy Kandydat ma również możliwość zadawania pytań związanych z naszą organizacją lub stanowiskiem, na które aplikuje.
 • W zależności od rodzaju stanowiska rozmowę rekrutującą wzbogacamy o dodatkowe elementy takie jak testy osobowościowe, analityczne , wiedzy lub językowe.

icon.rozmowa2II rozmowa rekrutacyjna (opcjonalnie)

 • Po podsumowaniu wszystkich odbytych rozmów rekrutacyjnych zostają wyłonieni najlepsi Kandydaci i Ci zostają zaproszeni do kolejnego etapu, jakim jest druga rozmowa rekrutacyjna, która odbywa się z Prezesem Zarządu oraz przedstawicielem wybranego działu.

icon.wyborWybór i zatrudnienie  kandydata

 • Podsumowanie i wybór Kandydata.
 • Przygotowanie dokumentów do zatrudnienia wybranego Kandydata i przesłanie ich do Działu Personalno-Administracyjnego.
 • Po otrzymaniu niezbędnych aprobat wybranemu Kandydatowi składana jest oferta pracy.
 • Przekazanie informacji zwrotnej wszystkim Kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji i selekcji.

Praktyki i staże:


Praktykant w dziale sprzedaży

Praktyki i staże.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich studentów i absolwentów. Jednak ze względu na specyfikę produkcji, preferujemy chemiczne kierunki studiów Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednak organizowaliśmy już praktyki i staże także dla studentów ekonomii, finansów czy logistyki. Od kandydatów oczekujemy biegłej obsługi komputera (MS Office) i zdolności adaptowania się do nowych warunków.

Ważna jest motywacja i otwartość na zdobywanie nowych umiejętności. Podczas praktyk i staży studenci i absolwenci zapoznają się ze specyfiką pracy w Zakładach Chemicznych, gdzie mają możliwość zdobywania nowych kompetencji zawodowych. Wraz z naszymi pracownikami biorą udział w realizacji bieżących zadań, uczestniczą w realizowanych projektach lub samodzielnie wypełniają przydzielone obowiązki.

BEZPŁATNE praktyki i staże organizujemy przez cały rok, a termin jest zawsze uzgadniany indywidualnie. Praktyki lub staże mogą trwać od dwóch tygodni do 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane praktykami i stażami prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mailowy: rekrutacja@mail.organika.com.pl lub osobiste zgłoszenie się do Działu Personalno-Administracyjnego – 93-531 Łódź ul.Ciasna 21a – tel.42 683 33 34.

Oferty przyjmujemy przez cały rok.


Formularz kontaktowy:


Cel zgłoszenia Pani/Pana:

W odpowiedzi na ogłoszenie na stanowisko *:

Pragnę dołączyć do Bazy CV:

Imię i nazwisko *:

Adres e-mail *:

Telefon:

Wykształcenie:

Inne (dodatkowe)

Proszę wskazać poziom znajomości języków obcych:

Angielski:

Niemiecki:

Rosyjski:

Hiszpański:

Francuski:

Inne:

Jakie są Pani/Pana oczekiwania finansowe (brutto):

Czy posiada Pani/Pan orzeczenie o niepełnosprawności:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji w Grupie Kapitałowej Organika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 883.

Załącz CV *

Załącz list motywacyjny *

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji w Grupie Kapitałowej Organika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883".