We wszystkich spółkach w ramach Grupy Kapitałowej Organika wierzymy,
że ludzie są Naszym największym potencjałem,

a dzięki ich zangażowaniu, pasji i umiejętności odnosimy sukcesy na wszystkich polach naszej działalności.


Proces rekrutacji:


icon.rekrutacjaRekrutacja kandydatów

 • Publikacja ogłoszenia na stronie internetowej firmy oraz portalach pracy.
 • Kandydaci aplikują do nas po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go drogą mailową.

icon.selekcjaI etap selekcji

 • Rekruter wraz z przedstawicielem wybranego działu weryfikuje nadesłane dokumenty aplikacyjne oraz CV zawarte w naszej bazie pod kątem wymagań formalnych na danych stanowisku (wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności i kwalifikacji).
 • Kandydaci najbardziej odpowiadający naszym wymaganiom formalnym, oczekiwaniom, wyzwaniom, zadaniom zostają zaproszeni na pierwszą rozmowę rekrutacyjną (zaproszenie zostaje wysłane również drogą mailową z adresem i listą osób uczestniczących w spotkaniu).

icon.rozmowaI rozmowa rekrutacyjna

 • W trakcie rozmowy oceniamy kompetencje niezbędne do objęcia proponowanego stanowiska pracy. W trakcie rozmowy Kandydat ma również możliwość zadawania pytań związanych z naszą organizacją lub stanowiskiem, na które aplikuje.
 • W zależności od rodzaju stanowiska rozmowę rekrutującą wzbogacamy o dodatkowe elementy takie jak testy osobowościowe, analityczne , wiedzy lub językowe.

icon.rozmowa2II rozmowa rekrutacyjna (opcjonalnie)

 • Po podsumowaniu wszystkich odbytych rozmów rekrutacyjnych zostają wyłonieni najlepsi Kandydaci i Ci zostają zaproszeni do kolejnego etapu, jakim jest druga rozmowa rekrutacyjna, która odbywa się z Prezesem Zarządu oraz przedstawicielem wybranego działu.

icon.wyborWybór i zatrudnienie  kandydata

 • Podsumowanie i wybór Kandydata.
 • Przygotowanie dokumentów do zatrudnienia wybranego Kandydata i przesłanie ich do Działu Personalno-Administracyjnego.
 • Po otrzymaniu niezbędnych aprobat wybranemu Kandydatowi składana jest oferta pracy.
 • Przekazanie informacji zwrotnej wszystkim Kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji i selekcji.

Aktualne oferty pracy:


Młodszy Specjalista ds. Administracji i BHP z Orzeczeniem o Niepełnosprawności

Podstawowe obowiązki:

 • współpraca z agencjami pracy tymczasowej,
 • koordynacja pracy firm zewnętrznych,
 • nadzór nad gospodarką odpadami,
 • wspieranie procesów BHP,
 • nadzór nad procesami zakupowymi w podległych obszarach,
 • zapewnienie poprawnego przepływu dokumentacji i korespondencji w podległych obszarach,
 • przygotowanie raportów, zestawień, planów i innej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą,
 • współpraca z innymi działami firmy w kwestiach organizacyjnych.

Kluczowe kompetencje:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw administracyjnych,
 • znajomość zagadnień prawa pracy, BHP oraz przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • wykształcenie średnie,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • biegła obsługa komputera – pakiet Office, poczta email,
 • umiejętności organizacyjne, świadomość kosztowa, inicjatywa,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Wszystkie osoby zainteresowane i spełniające oczekiwania  prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres:

rekrutacja@organika.com.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

                                                                                                                                         Praktyki i staże:


Praktykant

Praktyki i staże.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich studentów i absolwentów. Jednak ze względu na specyfikę produkcji, preferujemy chemiczne kierunki studiów Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednak organizowaliśmy już praktyki i staże także dla studentów ekonomii, finansów czy logistyki. Od kandydatów oczekujemy biegłej obsługi komputera (MS Office) i zdolności adaptowania się do nowych warunków.

Ważna jest motywacja i otwartość na zdobywanie nowych umiejętności. Podczas praktyk i staży studenci i absolwenci zapoznają się ze specyfiką pracy w Zakładach Chemicznych, gdzie mają możliwość zdobywania nowych kompetencji zawodowych. Wraz z naszymi pracownikami biorą udział w realizacji bieżących zadań, uczestniczą w realizowanych projektach lub samodzielnie wypełniają przydzielone obowiązki.

BEZPŁATNE praktyki i staże organizujemy przez cały rok, a termin jest zawsze uzgadniany indywidualnie. Praktyki lub staże trwają u nas od miesiąca do 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane praktykami i stażami prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mailowy: rekrutacja@organika.com.pl.

Oferty przyjmujemy przez cały rok.


Formularz kontaktowy:


  Cel zgłoszenia Pani/Pana:

  W odpowiedzi na ogłoszenie na stanowisko *:
  Pragnę dołączyć do Bazy CV:
  Imię i nazwisko *:
  Adres e-mail *:
  Telefon:
  Wykształcenie:
  Inne (dodatkowe)

  Proszę wskazać poziom znajomości języków obcych:

  Angielski:
  Niemiecki:
  Rosyjski:
  Hiszpański:
  Francuski:
  Inne:
  Jakie są Pani/Pana oczekiwania finansowe (brutto):
  Czy posiada Pani/Pan orzeczenie o niepełnosprawności:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji w Grupie Kapitałowej Organika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 883.

  Załącz CV (maksymalna wielkość pliku 1 mb)*
  Załącz list motywacyjny (maksymalna wielkość pliku 1 mb)*
  Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji w Grupie Kapitałowej Organika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883".