DANE FIRMY

Zakłady Chemiczne Organika S.A., ul. Teofilowska 54/56, 91-203 Łódź
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000049282, kapitał zakładowy wynosi 1 500 000 PLN i został opłacony w całości,
NIP 729-010-96-47, Regon 470742157
https://www.organika.com.pl/, e-mail: organika@organika.com.pl

Adres do korespondencji: Łódź 93-035, ul. Wólczańska 241

ZARZĄD ORGANIKA-CAR S.A.

Prezes Zarządu – Sylwester Szymalak

Prokurent  – Krystyna Kanicka

Prokurent – Agnieszka Szymalak

Organika CAR S.A., ul. Teofilowska 54/56, 91-203 Łódź
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000049422, kapitał zakładowy wynosi 3 416 000 PLN i został opłacony w całości,
NIP 947-00-01-579, Regon 470940874
https://www.organika.com.pl/, e-mail: organika@organika.com.pl