Chemia przemysłowa

Emulgatory

EMULGATOR CA

Dostępne pojemności:


Beczki o wadze 200kg

Specyfikacja


Produkt przechowywać w pomieszczeniach magazynowych w temperaturze 5 ÷ 30 °C, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte.

 Skontaktuj się z handlowcem

Opis:


Anionowy środek powierzchniowo czynny opartym na soli wapniowej kwasu alkilobenzenosufonowego. Ten emulgator jest stosowany jest przy wytwarzaniu płynnych środków ochrony roślin. Zawiera do 1,5% wody.

Sposób użycia:


Emulgator CA należy stosować zgodnie z formulacją środków ochrony roślin.

Inne produktyEMULGATOR P-8 EXTRA

Anionowy środek powierzchniowo czynny oparty na soli wapniowej kwasu alkilobenzenosufonowego z dodatkiem niejonowych surfaktantów. Emulgator P-8 EXTRA zawiera do 1,5% wody. Chemia przemysłowa tego rodzaju jest stosowana wytwarzaniu płynnych środków ochrony roślin.

EMULGATOR P-3 EXTRA

Stosowany przy produkcji preparatów insektycydów z grupy fosforoorganicznych. Wskazany wtedy, gdy substancje aktywne mają tendencję do hydrolizy przy długotrwałym okresie przechowywania. Zawiera do 1,5% wody.