Produkty


Chemia przemysłowa

Preparaty przeciwpianowe

SPUMOL BJ

Dostępne pojemności:


Kanistry 18 kg, beczki 180 kg,  paletopojemniki 870 kg

Specyfikacja


Spumol BJ może być przechowywany na placu magazynowym. W przypadku wymrożenia wyrobu w temperaturach poniżej -10°C, przed użyciem należy doprowadzić go do temperatury pokojowej. W razie potrzeby można go wymieszać.

 Skontaktuj się z handlowcem

Opis:


Środek przeciwpianowy do biologicznych i mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, służy się do gaszenia i zapobiegania powstawaniu piany w fermentatorze, komorach napowietrzania i ciągach technologicznych. Praktycznie nieszkodliwy w procesach tlenowej i beztlenowej fermentacji.

W przemyśle celulozowo – papierniczym służy jako środek likwidujący pianę powstającą podczas roztwarzania makulatury, mycia, sortowania i zagęszczania masy celulozowej (zwłaszcza siarczanowej), przygotowania masy papierniczej, przy wlewie na sito i przy formowaniu wstęgi na maszynie papierniczej.

Sposób użycia:


Dobre rezultaty uzyskuje się stosując Spumol do ścieków obciążonych detergentami. W przypadku oczyszczalni ścieków pracujących na przeciętnych wartościach BZT i ChZT zużycie Spumolu BJ na ogół nie przekracza 20 g/m3 ścieków. Spumol jest bezpieczny dla mikroflory osadu czynnego i nie obniża jej aktywności.

W przemyśle celulozowo-papierniczym, do gaszenia piany na wlewie maszyny papierniczej, stosuje się środki przeciwpianowe takie jak Spumol BJ jako dodatek do wody natryskowej w ilości 200 – 300 g/t masy włókienniczej.

W celu usunięcia piany zakłócającej proces technologiczny w biologicznych oczyszczalniach ścieków popapierniczych (siarczanowych) dozuje się Spumol BJ w dawkach 20 – 40 g/m3 do komór napowietrzania.

Należy jednak pamiętać, że chemia przemysłowa powinna być stosowana zgodnie z cechami charakterystycznymi dla danego procesu produkcji.

Inne produktySPUMOL BJ/C

Środek przeciwpianowy do stosowania w przemyśle spożywczym. Stosowany w przemyśle cukrowniczym jako środek do gaszenia piany. jej tworzeniu w wodach spławiakowych, w soku dyfuzyjnym, w wodzie z pras wysłodkowych, w sokach defekacji i saturacji. W przemyśle ziemniaczanym stosowany jako chemia przemysłowa dedykowana dla procesów  mycia ziemniaków jak i obierania. Zalecany jest do stosowania także w procesie pozyskiwania skrobi. Spumol BJ/C nie wywołuje korozji.

SPUMOL K-3

Wysokoaktywny środek przeciwpianowy dla przemysłu cukrowniczego, ziemniaczanego,  celulozowo-papierniczego oraz oczyszczalni ścieków biologicznych i biologiczno-mechanicznych.  Polecany do dyfuzji, jak również do procesów saturacji, defekacji, sporządzania mleka wapiennego z wody poprasowej, regulacji pracy warników. Działa zapobiegawczo wobec piany oraz likwiduje pianę powstałą. Może być stosowany w środowiskach kwasowych, alkalicznych. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur tj. do ponad 150ºC.

NORPIAN

Środek przeciwpianowy Norpian sprawdza się w przemysłach związanych z procesami przetwórstwa. Jest przeznaczony do gaszenia piany w przemyśle cukrowniczym, ziemniaczanym i papierniczym. Posiada bardzo dobre własności przeciw pianowe i może być stosowany zarówno w postaci handlowej jak i w formie emulsji wodnej. Może być używany praktycznie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w zakładzie. Tego rodzaju chemia przemysłowa wykazuje skuteczność zarówno gdy jest dawkowana zapobiegawczo przed wystąpieniem spienienia, jak i przy stosowaniu bezpośrednio jako środka gaszącego pianę.