Produkty


Chemia przemysłowa

Preparaty przeciwpianowe

SPUMOL BJ/C

Dostępne pojemności:


Kanistry 18 kg, beczki 180 kg,  paletopojemniki 870 kg

Specyfikacja


Spumol BJ/C może być przechowywany na placu magazynowym. Magazynowanie tego środka przeciwpianowego w temperaturach poniżej 0°C może sprawić, że substancja zacznie krzepnąć. W przypadku wymrożenia wyrobu, przed użyciem należy doprowadzić go do temperatury pokojowej. W razie potrzeby wymieszać.

 Skontaktuj się z handlowcem

Opis:


Środek przeciwpianowy do stosowania w przemyśle spożywczym. Stosowany w przemyśle cukrowniczym jako środek do gaszenia piany. jej tworzeniu w wodach spławiakowych, w soku dyfuzyjnym, w wodzie z pras wysłodkowych, w sokach defekacji i saturacji. W przemyśle ziemniaczanym stosowany jako chemia przemysłowa dedykowana dla procesów  mycia ziemniaków jak i obierania. Zalecany jest do stosowania także w procesie pozyskiwania skrobi. Spumol BJ/C nie wywołuje korozji.

Sposób użycia:


Spumol BJ/C można stosować w dwóch formach: koncentratu i formie rozcieńczonej. Zalecamy stosowanie w postaci 20%-wej emulsji wodnej, otrzymanej w wyniku  wymieszania 1 części Spumolu z 4 częściami wody. Dozowanie preparatu w takiej formie jest korzystniejsze niż dozowanie w postaci handlowej, gdyż ułatwia i  przyspiesza rozprowadzenie go w całej objętości medium technologicznego,  a tym samym obniża jego zużycie.

Inne produktySPUMOL BJ

Środek przeciwpianowy do biologicznych i mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, służy się do gaszenia i zapobiegania powstawaniu piany w fermentatorze, komorach napowietrzania i ciągach technologicznych. Praktycznie nieszkodliwy w procesach tlenowej i beztlenowej fermentacji.

W przemyśle celulozowo – papierniczym służy jako środek likwidujący pianę powstającą podczas roztwarzania makulatury, mycia, sortowania i zagęszczania masy celulozowej (zwłaszcza siarczanowej), przygotowania masy papierniczej, przy wlewie na sito i przy formowaniu wstęgi na maszynie papierniczej.

SPUMOL K-3

Wysokoaktywny środek przeciwpianowy dla przemysłu cukrowniczego, ziemniaczanego,  celulozowo-papierniczego oraz oczyszczalni ścieków biologicznych i biologiczno-mechanicznych.  Polecany do dyfuzji, jak również do procesów saturacji, defekacji, sporządzania mleka wapiennego z wody poprasowej, regulacji pracy warników. Działa zapobiegawczo wobec piany oraz likwiduje pianę powstałą. Może być stosowany w środowiskach kwasowych, alkalicznych. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur tj. do ponad 150ºC.

NORPIAN

Środek przeciwpianowy Norpian sprawdza się w przemysłach związanych z procesami przetwórstwa. Jest przeznaczony do gaszenia piany w przemyśle cukrowniczym, ziemniaczanym i papierniczym. Posiada bardzo dobre własności przeciw pianowe i może być stosowany zarówno w postaci handlowej jak i w formie emulsji wodnej. Może być używany praktycznie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w zakładzie. Tego rodzaju chemia przemysłowa wykazuje skuteczność zarówno gdy jest dawkowana zapobiegawczo przed wystąpieniem spienienia, jak i przy stosowaniu bezpośrednio jako środka gaszącego pianę.