Produkty


Chemia przemysłowa

Instalacje grzewcze, chłodnicze, solarne, klimatyzacyjne, pompy ciepła

Glixoterm Eko

Skontaktuj się z handlowcem

Opis:


 • Skutecznie zabezpiecza układy przed zamarzaniem i przegrzaniem
 • Chroni instalacje grzewcze przed rozsadzeniem w czasie przerw w ogrzewaniu
 • Zabezpiecza układy przed korozją
 • Obniża temperaturę zamarzania czynnika grzewczego
 • Jest czynnikiem przenoszącym ciepło
 • Zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego
 • Wydłuża okres bezawaryjnej pracy instalacji
 • Może być stosowany w instalacjach wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów: stali, żeliwa,
 • Aluminium, miedzi, mosiądzu
 • Płyn jest kompatybilny z typowymi elastomerami i tworzywami sztucznymi
 • Chroni układ przed rozwojem flory bakteryjnej
 • Glixoterm EKO jest niepalny
 • Biorozkładalność Glixotermu EKO jest większa niż 70 %
 • Nie zawiera azotynów, fosforanów ani amin

Inne produktyGlixoterm

Glixoterm jest mieszaniną glikolu etylenowego z dodatkiem inhibitorów korozji i innych środków uszlachetniających przeznaczoną do wykorzystania w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i w pompach ciepła.
Posiada:
– Rekomendację Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej
– Atest PZH

 • skutecznie zabezpiecza układ przed zamarzaniem i przegrzaniem,
 • zabezpiecza układ przed korozją,
 • obniża temperaturę zamarzania czynnika grzewczego,
 • chroni instalacje przed rozsadzeniem w czasie przerw w ogrzewaniu,
 • chroni instalacje przed rozwojem flory bakteryjnej,
 • zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego,
 • wydłuża okres bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej,
 • Może być stosowany w instalacjach wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów: stali, żeliwa,
 • aluminium, miedzi, mosiądzu,
 • nie zawiera azotynów, fosforanów ani amin,
 • jest kompatybilny z typowymi elastomerami i tworzywami sztucznymi.

ALKOTERM PŁYNY DO POMP CIEPŁA

Skład opiera się na skażonym alkoholu etylowym, zmieszanym w odpowiedniej proporcji z wodą. Tego rodzaju płyny zawierają  odpowiednie inhibitory korozji, które chronią układ przed procesem korozji. Dzięki odkażającym właściwościom alkoholu etylowego, stosowanie tego rodzaju płynów ogranicza osadzanie kamienia kotłowego i rozwój bakterii w instalacji pompy ciepła. Te dodatkowe zastosowania płynów do instalacji ciepła, wydłużają ich bezawaryjne działanie oraz zabezpiecza układy przez skrajnymi temperaturami.

Lepkość produktu w 20°C wynosi 3,12 cSt